skip to content

Търсене

 

Насладете се на Фото-лов

 

Тук в Природен парк Русенски Лом можете да заснемете или просто да се полюбувате на голямото разнообразие от флора и фауна. Резервата е изключително интересно и предизвикателно място за орнитолози и билкари. Можете да срещнете сърни, зайци, видри, лисици, чакали, диви котки, които са на няколко десетки метри в низината на каньона. Има и голямо разнообразие от пеперуди, орхидеи едни от единствените в България се срещат само тук в Европа, някои от които са застрашени видове, които не бихте могли да видите на други места. Специалната ни хрумка за "спа-релакс и еко-терапия" е сядайки на ръба на каньона да затворите очи, вдишате свежия въздух, изпълнен с аромати от билки, докато над Вас прелитат скалните лястовици (бързолети), които са няколко пъти по-големи от селските лястовици. Слушайки шумът от крилете на лястовиците, които буквално летят на метри над Вас, добавен към звука от далечния водопад и при късмет писъците на скалните орли, белоглавите египетски лешояди и повреме на зализа или изгрева - това е тотален релакс.

 

Природно-географски данни

 

Преди 120 милиона години тук е било дъното на воден басейн. Льосовите почви и варовиковите скали в комбинация с климата в поречието на Лома способстват за съхранението на много изчезващи растителни и животински видове. Тук пребивават 700 вида висши растения и единствено в цялата страна могат да се видят растенията кавказка копривка, диеканов лопен и йоаново крило. За орнитолозите интерес представляват над 190-те вида птици, от които 110 гнездят в парка Русенски Лом (Поломие), в това число редките видове египетски лешояд, скален орел, орел змияр, червен ангъч. Като емблема на парка е защитеният в Червената книга на изчезващите видове черен щъркел, който гнезди в тези скали. Ловджиите пък могат да срещнат благороден елен, сърна, дива свиня, вълк, чакал, дива котка, заяк, лисица, язовец, няколко вида влечуги, а за рибарите има над 22 вида риби. Земноводните в парк „Русенски Лом” са 9 вида, костенурките - 3. Само гущерите са 8 вида, а змиите - 7. Територията на целия парк, който е и природен резерват, е 3 408 хектара. Река Русенски Лом е последният десен приток на река Дунав. Дълга е 196 км. Образувана е от сливането на реките Бели и Черни Лом и извира от Разградските и Поповските възвишения.

 

Еко и вело пътеки

 

Голямото ранообразие на хълмове, поля, гори, скали, пещери и река е идеално за много различни видове туристически еко пътеки и вело пътеки, някои от които са обозначени с маркировка, като тази която води от село Пепелина до пещерата Орлова чука. За опитните туристи има възможност за туристически преходи в околността, а за по-неопитните туристи има малки и по-леки маршрути за разходка  в близост до вилата за гости. Тук природата разкрива изключително живописни пейзажи. От ръба на скалита на каньона може да се наблюдава, както изгрева така и залеза на слънцето, като пред вас се открива една невероятна и запомняща се панорама. Смеем да твърдим, че гледките около село Пепелина са едни от най-красивите и уникални в Русенския регион. Река Черни Лом образува два еса, прекосявайки селото и каньона, наподобявайки река Янтра в град Велико Търново и хълмовете около него. 

Галерия

123