skip to content

Търсене

 

Старинни кръстове

 

Старинно гробище датиращо от около XVI - XVIII век, наподобяващо наскоро открито Тамплиерско до село Нисово.258. Кръст от бял варовик из гробищата на селището Урумбунар на левия бряг на р. Черни Лом, Русенско. Мъжки кръст със заострено горно крило, на което са гравирани грубо: лице с очи, нос и уста и над него калпак с мъниста и перо. Размери: 98x56x12 см, полуизтрит и очукан, груба работа от XVII—XVIII В.  Скициран на 18.IV.1917 г. (Т. 14, обр. 26.)

257. Кръст от бял варовик из гробищата „Уруммезар" на югоизток от с. Пепелина на левия бряг на река Черни Лом, Русенско. Женски кръст със закръглено горно крило и зигзагообразен] орнамент. Под него крьжилото на сокая - очи, вежди, нос и уста - гравирани; по средата издълбан четирикрилен кръст и под него гравирана фриза (пояс). Полуразрушен, обрасъл с лишеи и мъхове. Сравнен с други датирани [паметници], трябва да се отнесе към XVIII в. Размери: 85x42x11 см. Скициран на 19. IV.1917 г.
(Т. 14, обр. 25.)

 

За съжаление голяма част от кръстовете са частично унищожени от иманярски набези.

Галерия